Forbairt Idirnasctha Thuaidh-Theas 400 kV

Imleabhar 3A - Tuarascáil Achoimre Neamhtheicniúla

Imleabhar 3B – Caibidlí Coiteanna (CMSA and MSA)

Imleabhar 3C – Limistéar Staidéir an Chabháin-Mhuineacháin (CMSA)

Imleabhar 3D – Limistéar Staidéir na Mí (MSA)

Imleabhar 4 – Comhthuarascáil Chomhshaoi

Imleabhar 5 – Ráiteas Tionchair Natura